Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, a Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Németország, a stuttgarti bíróság kereskedelmi nyilvántartásába a HRA 410183 szám alatt bejegyzett cég, blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au című weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői vagyunk. Az egész Blickle-csoport nevében köszönjük, hogy ellátogatott weboldalunkra, és hogy érdeklődik cégünk és szolgáltatásaink iránt. A csoportunkhoz tartozó nemzetközi vállalatokkal kapcsolatos további információkat a 3. szakasz alatt, valamint itt talál. Az adatfeldolgozás során az Ön személyes adatainak védelme fontos számukra. Ezért személyes adatait csak az európai adatvédelmi jog rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel, figyelembe véve a vonatkozó nemzeti megállapodásokat.

 

1. Bevezetés

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal eleget teszünk az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségünknek az ügyfeleink és oldalaink felhasználói felé az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 13. cikkével összhangban. A személyes adatok védelme központi jelentőségű számunkra. Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint például a név, cím, e-mail és telefonszám. A GDPR mellett az adatvédelem alapjai a német telemédia törvényben (Telemediengesetz, TMG) és az EU ePrivacy-rendeletében is megtalálhatók.

Felhasználóink személyes adatait csak annyiban dolgozzuk fel, amennyiben ez egy működőképes weboldal, tartalmunk vagy szolgáltatásaink biztosításához szükséges, illetve ezen adatok feldolgozása a GDPR rendelkezéseivel összhangban indokolt.

 

2. Az Ön adatvédelemhez fűződő jogai e weboldal felhasználójaként vagy ügyfélként (érintetti jogok)

Az adatvédelmi jog értelmében Ön azon adatgyűjtés érintett személye, amelyet Önnel, mint weboldalunk látogatójával vagy ügyféllel kapcsolatban kezdeményezünk. Ennek megfelelően a jogalkotó bizonyos érintetti jogokat biztosít Önnek. Részletesen felsorolva ezek az alábbi jogok:

Ön bármikor jogosult arra, hogy - indokolás nélkül - szabadon információkat kapjon a tárolt személyes adatairól, azok származásáról és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról. Ugyanúgy joga van ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Emellett jogában áll bizonyos személyes adatokat kérni és saját céljára különböző szervezeteknél újra felhasználni. Emellett korlátozhatja adatainak feldolgozását és/vagy bármikor kifogást emelhet (kifogásolási jog) a feldolgozással szemben olyan okokból, amelyek az Ön adott helyzetéből fakadnak. Amennyiben beleegyezését adta adatainak feldolgozásához, ezt bármikor visszavonhatja. Ahhoz is joga van, hogy a GDPR 77. cikkével összhangban panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

 

3. Felelős / (közös) felelősség

a) Felelős / közös felelősség a GDPR 26. cikke szerint

A Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Németország, a felelős a GDPR 4.7. cikke értelmében a fent említett weboldalakon gyűjtött (az alábbiakban meghatározott) személyes adatokért. A csoporthoz tartozó és/vagy forgalmazó vállalatokkal közösen vagyunk felelősek, amennyiben személyes adatokat adunk ki a csoporthoz tartozó és/vagy forgalmazó vállalatoknak, vagy személyes adatokat kapunk tőlük (közös felelősség, a GDPR 26. cikke szerint). Más természetes vagy jogi személyekkel (pl. pénzforgalmi szolgáltatókkal) is keletkezhet közös felelősség; az alábbiakat ennek megfelelően kell alkalmazni ezekre a kapcsolatokra.

b) A GDPR 26. cikkének (2) bekezdése szerinti információk

A közös felelősség a Blickle-csoport következő vállalataival áll fenn:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Hollandia
 • Blickle B.V., Lier, Belgium
 • Blickle Hinspania S.A., Madrid, Spanyolország
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Olaszország
 • Blickle a.s., Brno, Csehország
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Ausztria
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Svájc
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Franciaországo
 • Blickle Romania S.R.L., Kolozsvár, Románia
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Ausztrália
 • Blickle AB, Hesingborg, Svédország
 • Blickle Oy, Vantaa, Finnország
 • Blickle Norge AS, Horten, Norvégia
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Isztambul, Törökország
 • Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. Taicang, Kína
 • Blickle Canada Inc., Candiac, Kanada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

valamint az értékesítő vállalatainkkal. Ezek itt találhatók.

A személyes adatok továbbítása a csoporthoz tartozó és/vagy értékesítő vállalatoknak, valamint az ilyen adatok átvétele az üzleti együttműködés, valamint a Blickle termékek és szolgáltatások reklámozása és értékesítése keretében történik. Ez magában foglalhatja az Ön személyes adatainak feldolgozását. A felek közösen határozták meg ezen adatok feldolgozásának sorrendjét ebben az esetben az egyes eljárási szakaszokban. A felek együttesen felelősek az Ön személyes adatainak védelméért az alábbiakban leírt eljárási szakaszokon belül (GDPR 26. cikk).

Az adatvédelmi jogszabályok szerinti közös felelősségvállalás keretében megállapodtunk a fent említett vállalatokkal, hogy ki milyen kötelezettségeket teljesít a GDPR alapján. Ez különösen az érintettként való jogaik gyakorlására és a GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére vonatkozik.
Erre a megállapodásra azért van szükség, mert az üzleti együttműködés, valamint a reklám és az értékesítés során a személyes adatokat különböző folyamatszakaszokban és rendszerekben dolgozzák fel, amelyeket vagy a Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, vagy egy csoport- vagy értékesítési vállalat működtet.

Az adatokat marketing és értékesítési célokból továbbítjuk az értékesítési vállalatoknak, valamint a csoporthoz tartozó vállalatoknak kontrolling, könyvelés, személyzeti menedzsment, általános üzleti műveletek és belső szervezési célokból.

Közös felelősség fennállása esetén is a felek teljesítik az adatvédelmi kötelezettségeket az általuk a közös felelősség körében végzett adatfeldolgozási műveletek tekintetében.

Mind a Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, mind a fent említett csoport- és/vagy értékesítési vállalatok a GDPR 13. és 14. cikkében előírt információkat az érintettek számára ingyenesen, pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven bocsátják rendelkezésre. Ennek során mindkét fél a másik fél rendelkezésére bocsátja a befolyási körébe tartozó összes szükséges információt. A felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az érdekelt felek által képviselt jogi álláspontokról. Egymás rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely az információkérések megválaszolásához szükséges.

Az adatvédelmi jogok mind a Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG-nél, mind a fent említett csoport- és értékesítési vállalatoknál érvényesíthetők. Az érintettek elvileg arról a helyről kapják meg a tájékoztatást, ahol a jogokat érvényesítették. Az eljárás gyorsítása érdekében azonban javasoljuk, hogy a Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG. felé érvényesítsék jogaikat.

 

4. Kapcsolat / kapcsolattartási lehetőségek - adatvédelmi koordinátorok – adatvédelmi tisztviselő

Ha bármilyen kérdése van a Blickle-csoporton belüli adatvédelemmel kapcsolatban, amelyekre nem ad választ ez az adatvédelmi nyilatkozat, vagy ha érvényesíteni szeretné az érintettként fennálló jogait, kérjük, forduljon közvetlenül a felelős felekhez.

A kapcsolatfelvételhez azt javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül e-mailben az adatvédelmi koordinátorunkhoz (datenschutz@blickle.com). Postai úton is kapcsolatba léphet velünk. Ezenkívül külső adatvédelmi tisztviselőt is kijelöltünk. Ő szintén elérhető az alábbi e-mail címen: datenschutz@blickle.com.

Ha e-mailben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a titkosítatlan e-mailek esetén nem garantált az átadott információk bizalmas kezelése. A titkosítatlan e-mailek tartalma harmadik felek számára megtekinthető (lásd még az „Információbiztonság” szakaszt).

Továbbá weboldalunkon lehetősége van rá, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével felvegye velünk a kapcsolatot. Az Ön megkeresési formanyomtatványból származó adatait - beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is - a megkeresés feldolgozása céljából és további kérdések esetén titkosított formában továbbítják nekünk, illetve nálunk tárolják.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ez lehet például az Ön által egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok. Más adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével az informatikai rendszereink gyűjtenek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. rendszerek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének időpontja). az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibátlan működését. Egyéb adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók fel.

A GDPR 77. cikke szerinti panasztételi jog érvényesítéséhez forduljon az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

5. Tárolási idő

Az érintett személy személyes adatai törlésre vagy blokkolásra kerülnek, ill. a feldolgozásuk korlátozás alá esik, ha a tárolás indoka már nem érvényes. Tárolásra akkor is sor kerülhet, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó előírta a felelős személyre vonatkozó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más előírásokban. Az adatok blokkolására, feldolgozásának korlátozására vagy törlésére szintén sor kerül, ha az említett szabványokban előírt tárolási határidő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására van szükség a szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében.

 

6. A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

Amennyiben megszerezzük az érintett személy hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. pontja számít jogalapnak.

Olyan szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásához, amelyekben az érintett személy szerződő félként szerepel, a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése 1. mondatának b) pontja számít jogalapnak. Ez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c. pontja számít jogalapnak.

Ha a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek biztosításához szükséges és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai nem haladják meg az előbb említett érdekeket, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja számít a feldolgozás jogalapjának.

a) Az adatfeldolgozás célja

Weboldalunk használata általában személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Weboldalunk egyes szolgáltatásainak használatára azonban eltérések vonatkozhatnak, amelyeket az alábbiakban külön ismertetünk, hogy konkrétan tájékoztassuk Önt a személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának és feldolgozásának típusáról, terjedelméről és céljáról. Általában a személyes adatokat csak akkor dolgozzuk fel, ha ez a weboldal működőképességéhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához szükséges. Amennyiben ezáltal személyes adatok gyűjtésére kerül sor, a cél a weboldalunk technikai biztosításában és optimalizálásában, információs és kapcsolattartási célokban, ügyfélszolgálatban, marketingben, reklámozásban és értékesítésben, szerződéses és törvényes kötelezettségek teljesítésében, biztonsági intézkedésben vagy az Ön pályázatának megfelelő munkaviszony kiépítésében rejlik. Az Ön személyes adatainak mindennemű használata csak az említett célokra és az e célok eléréséhez szükséges mértékben történik.

A személyes adatok feldolgozására szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor a GDPR 6. 1. cikke (1) bekezdése 1. mondatának b) pontja szerint. Ez különösen a következőket foglalja magában:

 • a termékek beszerzése és szállítása
 • a működési biztonság garantálása
 • a megrendelések feldolgozása
 • felhasználói fiók létrehozása
 • olyan szolgáltatások nyújtása, mint utánrendelések, címváltozás, reklamációk stb.
 • annak érdekében, hogy releváns információkat nyújtsunk Önnek a megrendeléseiről
 • az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében, amíg az Önnel vagy munkáltatójával való állandó üzleti kapcsolat fennáll vagy szándékunkban áll (üzleti kapcsolatok)
 • pályázati folyamat (részletesen lásd alább).

Emellett az Ön adatait jogos érdekeink biztosítása érdekében is feldolgozzuk a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja szerint

 • a termékek és szolgáltatások fejlesztését célzó statisztikák összeállítása céljából
 • bűncselekmények megelőzése, felderítése és feljelentése céljából
 • jogi követelések érvényesítése céljából, ideértve a tartozások behajtását és a jogvitákban történő védelmet
 • felülvizsgálat céljából
 • reklámozás céljából, hacsak Ön nem élt kifogással az adatai felhasználása ellen
 • a termékek és szolgáltatások fejlesztését célzó statisztikák összeállítása céljából. Egyes esetekben felhasználói csoportokat hozunk létre erre a célra a megrendelési és használati adatok feldolgozása mellett; ezek a csoportok azonban azonnal anonimizálásra kerülnek, és nem használjuk őket az Ön személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

A személyes adatainak kezelése ellen bármikor kifogást emelhet. A további információk az alábbiakban a „Kifogásolási jog” alatt szerepelnek.

Az Ön adatait beleegyezése alapján dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja szerint meghatározott konkrét célokból, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a termékek és szolgáltatások fejlesztését célzó statisztikák összeállítása céljából
 • a weboldal személyre szabott használatához, valamint személyre szabott ajánlatokhoz és a weboldal optimalizálásához
 • rendszeres ajánlatokat tartalmazó hírlevelek küldésére
 • különleges információk és ajánlatok küldésére
 • piackutatásra
 • vásárlási felmérésekre
 • a weboldal használati folyamatainak támogatására emlékeztető funkciókkal
 • elemzési célokra, hogy optimalizálhassuk kínálatunkat az Ön számára.

A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozóan érvényes, és nem érinti a visszavonásig feldolgozott adatok jogszerűségét.

A feldolgozás céljára sütiket, készülékazonosítókat vagy egyéb információkat tárolunk az Ön végberendezésén vagy hívunk le onnan, ennek a jogalapja a sütikre vagy az elektronikus adatvédelemre vonatkozó irányelv a telemédia törvénnyel (Telemediengesetz) összefüggésben (TMG 12. és további paragrafusai) illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja és 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja).

b) Pályázati folyamat

A személyes adatoknak a pályázati folyamatok keretében történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja (szerződés létrehozása) és a BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény 26. paragrafusa (munkaviszony céljából történő adatfeldolgozás). Ezzel párhuzamosan a pályázati folyamat keretében történő adatfeldolgozás a megfelelő beleegyezés (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja alapján indokolt.

Ez a beleegyezés önkéntes és célja a személyzet toborzása, illetve adatainak a belső tehetségcsapatba történő továbbítása. A megadott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja részben vagy egészben. A beleegyezés alapján már elvégzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A pályázati folyamat részeként a személyes adatok különleges kategóriái a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének értelmében (különös tekintettel az egészségügyi adatokra) a pályázók részéről nyilvánosságra hozhatók, továbbíthatók és/vagy igényelhetők, azért, hogy a felelős személy eleget tehessen a munkajogból, a társadalombiztosítási jogból és a szociális védelemből fakadó kötelezettségeinek. Ugyanakkor az érintett személy (általában a pályázó) jogainak gyakorlása érdekében nyilvánosságra hozhatja különleges kategóriájú személyes adatait. A feldolgozásra ekkor a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint kerül sor. A pályázó munkaképességének esetleges megítélése esetén orvosi diagnosztika, ellátás vagy kezelés céljára az egészségügyi vagy szociális területen, illetve rendszerek és szolgáltatások adminisztrációja céljára az egészségügyi vagy szociális területen a feldolgozás a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontján alapul.

A feldolgozással kapcsolatos további információk a pályázati portálunkon találhatók.

 

7. Tiltakozáshoz és visszavonáshoz való jog

Amennyiben a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat e) vagy f) pontja szolgál jogalapként a személyes adatok feldolgozására jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján, Ön rendelkezik a kifogásolási joggal a GDPR 21. cikke alapján.

A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint jogában áll, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatok kezelése ellen. A kifogásától kezdve a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő, védelemre érdemes okait, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Emellett jogában áll, hogy a megadott belegyezését a GDPR 7. cikke (3) bekezdése szerint jövőbeni hatállyal visszavonja.

Személyes adatai feldolgozását érintő kifogásáról és/vagy visszavonásáról, különösen az alábbiakban ismertetett technológiák vonatkozásában, bármikor értesíthet bennünket; pl. e-mailben a datenschutz@blickle.com címre.

 

8. Sütik

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ, aminek célja, hogy internetes jelenlétünket összességében felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük – például amikor a weboldalunkon történő navigálást fel szeretnénk gyorsítani. Ezenkívül a sütik lehetővé teszik az oldalmegtekintések gyakoriságának és a weboldalak általános felhasználásának mérését.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak. A sütik nem károsítják az Ön számítógépét és nem tartalmaznak vírusokat. Szeretnénk rámutatni, hogy ezeknek a sütiknek egy része átkerül a szerverünkről az Ön számítógépes rendszerére, az ilyenek az úgynevezett „munkamenet sütik (Session Cookies)”. A „munkamenet sütik” jellemzője, hogy a böngésző munkamenet végén automatikusan törlődnek az Ön merevlemezéről. Más sütik az Ön számítógépes rendszerén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a számítógépes rendszerét ismét felismerjük a következő látogatásakor (az úgynevezett állandó sütik). Természetesen bármikor elutasíthatja a sütik használatát, ha a böngészője lehetővé teszi azt. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldalunk összes funkcióját.
A legtöbb webböngésző menüsorában található súgó funkció tájékoztatja Önt, hogyan akadályozhatja meg, hogy a böngészője az új sütiket elfogadja, miként állíthatja be, hogy a böngészője értesítse Önt egy új süti érkezésekor, vagy hogyan kapcsolhatja ki az összes sütit.
Természetesen később is törölheti a sütiket. Az eljárás a böngészőtől és az operációs rendszertől függ. Kérjük, hogy vizsgálja meg a későbbi törlésre vonatkozó eljárást a rendszerére vonatkozóan.

A sütik használata ellen bármikor kifogást emelhet. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy a műszakilag szükséges sütik deaktiválása azt eredményezheti, hogy Ön nem, vagy nem teljes mértékben tudja weboldalunkat használni. A sütik használatához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Kifogásával és/vagy visszavonásával kapcsolatban kérjük, írjon a következő e-mail címre: datenschutz@blickle.com.

 

9. Felhasznált szolgáltatások, technológiák és sütik

A következő szolgáltatásokra, technológiákra és sütikre van szükség weboldalunk központi funkcióinak biztosításához, valamint az ügyfelekkel és együttműködési partnerekkel kötött szerződések teljesítéséhez. Az alkalmazásra a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának b) pontja (szerződéskötés vagy teljesítés), c) pontja (jogi kötelezettségek fennállása esetén) és/vagy f) pontja (nyomós jogos érdekek) alapján kerül sor. Az utóbb megnevezett érdekek különösen a weboldal technikai teljesítményének monitorozását foglalják magukban.

a) Szervernapló

E weboldal minden meglátogatása rögzítésre és tárolásra kerül az úgynevezett szervernapló fájlokban. Ezeket az adatokat kizárólag a szerverhasználat műszaki elemzésére használják, pl. a szerver túlterhelésének elkerülésére és/vagy a szerver terhelésének vezérlése, és feldolgozásukra a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja alapján kerül sor.

Ennek során konkrétan az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Lekérő gazdacím (IP cím)
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A lekért fájl neve
 • HTTP-állapotkód
 • Átvitt adatok mennyisége
 • Az az internetoldal, amelyről felkeres minket (hivatkozó URL)
 • Böngésző/operációs rendszer/felület
 • A használt szerverszolgáltatással kapcsolatos adatok
 • Protokollverzió

Ezen anonim adatok tárolására az Ön esetlegesen megadott személyes adataitól külön kerül sor, és így nem teszik lehetővé az adott személy azonosságára vonatkozó következtetések levonását. Az adatok továbbítása csak abban az esetben kerül harmadik fél részére, amennyiben azt törvény írja elő vagy bírósági határozat rendeli el. Kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokból nem kerül sor továbbításra. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellenőrizzük, ha konkrét tudomást szerzünk illegális felhasználásról. Ilyen helyzet lehet például a weboldalunkat érő DDoS-támadás.

b) Beleegyezés a ConsentManager segítségével

Weboldalunk a ConsentManager technológiáját használja, hogy az Ön beleegyezését kérje bizonyos cookie-knak az Ön végberendezésén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák alkalmazásához, és hogy ezeket az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Svédország, weboldal: https://www.consentmanager.de (a továbbiakban „ConsentManager”).
Ha Ön belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a ConsentManager szervereivel, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását és egyéb, a cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozatokat. Ezt követően a ConsentManager egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy hozzárendelhesse Önhöz a megadott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását. Az így rögzített adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, nem törli saját maga a Consent Manager Provider cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem válik okafogyottá. A kötelező jogszabályi megőrzési kötelezettségeket ez nem érinti.
Az Ön által megadott beleegyezést ill. az Ön által elvégzett beállításokat bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja a böngészőablak bal alsó sarkában található ConsentManager ikonnal.
A ConsentManager használatával szerezhetők be a cookie-k használatához szükséges, jogszabályban előírt beleegyezések. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Megbízás feldolgozása

Szerződést kötöttünk a megbízás feldolgozására (AVV) a fent említett szolgáltatás igénybevétele céljából. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő, és amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nek megfelelően dolgozzák fel.

c) Google technológiák

Weboldalunkon a Google Ireland Limited, cégjegyzékszám: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“) következő technológiáit használjuk.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Google saját adatvédelmi irányelveit alkalmazza, amelyek a mi irányelveinktől függetlenek. Nem vállalunk felelősséget vagy garanciát ezekért az irányelvekért és eljárásokért. Kérjük, hogy weboldalunk használata előtt tájékozódjon a Google adatvédelmi rendelkezéseiről. Ezeket itt találja meg: https://policies.google.com/privacy.

i. Google címkekezelő

Ezen keresztül a fent ismertetett elemzési szolgáltatásaink kezelését végezzük; a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja alapján. A Google címkekezelő csupán címkéket használ. Ez a következőket jelenti: Sütik használatára és személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor. A Google címkekezelő más címkéket hozhat létre, amelyek viszont adott esetben adatgyűjtést végezhetnek. A Google címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválást domain vagy süti szinten hajtották végre, ez megmarad az összes nyomkövető címkére vonatkozóan, amennyiben ezeket Google címkekezelővel használták. A Google címkezelővel kapcsolatos további információk az alábbi címen találhatók: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/tag-manager/ a https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ii. Google Adwords konverziókövetés

Ha ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), a Google konverziókövetést használjuk weboldalunk használatának statisztikai rögzítéséhez és az optimalizálás céljából történő kiértékeléséhez. Ennek során a Google Adwords egy sütit helyez el az Ön számítógépén, ha egy Google hirdetés segítségével érte el a weboldalunkat. Ezek a sütik 30 nap után érvényüket vesztik és nem szolgálnak személyes azonosításra. Ha a felhasználó az Adwords ügyfél webhelyének bizonyos oldalait meglátogatja és a süti még nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és erre az oldalra átirányításra került. Minden Adwords ügyfél egy másik sütit kap. Ezért a sütik nem követhetők nyomon az Adwords ügyfelek webhelyein keresztül. A konverziós sütik segítségével konverziós statisztikák készülnek az AdWords ügyfelek számára. Utóbbiak megtudják azon felhasználók teljes számát, akik a hirdetésükre kattintottak és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra átirányították őket. Azonban nem kapnak olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók. A konverziókövetéshez szükséges sütiket úgy is deaktiválhatja, hogy a böngészőjét a „www.googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolására állítja be. A Google konverziókövetéssel kapcsolatos adatvédelmi információi itt találhatók: https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), a Google remarketing technológiáját használjuk. E technológia segítségével azokat a felhasználókat, akik már meglátogatták a weboldalainkat és online szolgáltatásainkat, és érdeklődtek ajánlataink iránt, célzott hirdetésekkel keressük meg a Google partnerhálózat oldalain. A reklám megjelenítése sütik alkalmazásával történik. A szöveges fájlok segítségével elemezhető a felhasználó viselkedése a webhely látogatásakor, majd felhasználható célzott termékjavaslatokra és az érdeklődésen alapuló hirdetésekre.

iv. Google térkép

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), e weboldal a Google térképet használja a térképek és helyrajzok megjelenítéséhez. A Google térkép minden egyes elérésekor a Google beállít egy sütit annak érdekében, hogy feldolgozza a felhasználói beállításokat és az adatokat, amikor megjelenik az az oldal, amelybe a Google térkép be van építve. Ez a Google süti általában nem kerül törlésre a böngésző bezárásával, hanem egy bizonyos idő elteltével lejár, amennyiben Ön nem törli manuálisan.
A Google térkép és a Google térkép segítségével beszerzett információk használata a Google felhasználási feltételeivel (http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html), valamint a Google térkép további üzleti feltételeivel (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html) összhangban történik.

v. Google Fonts

Ha Ön ehhez előzetesen hozzájárul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. lit. a) pont), akkor a Google által biztosított betűtípusokat használjuk. A Google Fonts biztosítja a magas megjelenítési minőséget. Ezen kívül a Google betűtípusok automatikusan optimalizálódnak az internetre, ami adatmennyiséget takarít meg és gyors betöltési időt biztosít. A különböző böngészők, operációs rendszerek és mobileszközök eltérő képszintetizáló rendszerei (renderelés) által okozott problémák nagyrészt elkerülhetők a Google Fonts használatával. A Google Fonts használatával a betűtípusok a Google szerveréről töltődnek be. Ez a külső hívás továbbítja az adatokat a Google szervereinek. A Google így azt is felismeri, hogy Ön vagy az Ön IP-címe látogatja a weboldalunkat. A Google Fonts a CSS és a betűtípus-kérelmeket biztonságosan tárolja a Google-nál.
A Google felhasználási feltételei a Google felhasználási feltételei - Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek - Google.
További részletek a Google betűtípusokról a Gyakran Ismételt Kérdések | Google Fonts | Google Developers oldalon találhatók.

d) YouTube

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), weboldalunk a Google által működtetett YouTube-weboldal bővítményeit (a meglévő szoftvert kibővítő opcionális szoftverkomponenseket) használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha Ön a YouTube-bővítménnyel rendelkező oldalunkat meglátogatja, kapcsolat jön létre a YouTube-szerverekkel. Ennek során a YouTube-szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön melyik oldalakat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a szörfözési magatartását közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. A YouTube felhasználása online ajánlataink vonzó megjelenítése érdekében történik. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube alábbi adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Facebook Pixel

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), weboldalunk a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) látogatói tevékenységre vonatkozó pixelét használja konverziómérésre. Az oldal látogatói viselkedését nyomon lehet követni, miután átirányították őket a szolgáltató weboldalára egy Facebook-hirdetésre való kattintással. Ezáltal a Facebook-hirdetések hatékonysága statisztikai és piackutatási célokra kiértékelhető és a jövőbeni hirdetési intézkedések optimalizálhatók. Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetőinek anonim módon jelennek meg, nem vonhatunk le belőlük következtetéseket a felhasználók személyazonosságáról. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, így lehetséges a kapcsolat az adott felhasználói profillal, és a Facebook felhasználhatja az adatokat saját hirdetési céljaira a Facebook adatfelhasználási irányelvével összhangban. Így a Facebook lehetővé teheti a hirdetések Facebookon és Facebookon kívüli bekapcsolását. A weboldal üzemeltetőjeként az adatok ilyen felhasználását nem befolyásolhatjuk. A Facebook adatvédelmi információs oldalán további információkat kaphat a magánszférája védelméről: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja), aweboldalunkon olyan funkciókat alkalmazunk, mint például a LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban „LinkedIn“) platform elemzési és konverziókövetési technológiája. A LinkedIn fent említett technológiájával relevánsabb, az érdeklődésének megfelelő hirdetéseket lehet megjeleníteni. Továbbá, a LinkedIn-től összesített és anonim jelentéseket kapunk a hirdetési tevékenységekről, valamint tájékoztatást az Ön és a weboldalunk közötti kölcsönös kommunikációról. Ehhez a LinkedIn Javascript kódot és sütiket használ. Emellett adatokat gyűjtünk weboldalunk használatáról, ideértve az URL-t, a hivatkozó URL-t, az IP-címet, a készülék és a böngésző tulajdonságait, az időbélyegzőt és az oldalnézeteket. Az összegyűjtött adatok titkosításra és 7 napon belül anonimizálásra kerülnek. Az anonimizált adatok 90 napon belül törlődnek. A LinkedIn nem oszt meg semmilyen személyes adatot a weboldal tulajdonosával, hanem csak összefoglaló jelentéseket küld a weboldal célcsoportjáról és a hirdetési szolgáltatásról. A LinkedIn konverziókövetése használatával összefüggésben az összegyűjtött információk az USA-beli LinkedIn Inc. szerverein is feldolgozásra kerülnek az EU egységes feltételei szerint. Az erre vonatkozó további információk a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.

g) etracker

Weboldalunk az etracker elemzőszolgáltatást használja. A szolgáltató az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Germany. Az adatokból adott álnév alatt felhasználási profilok hozhatók létre. Erre a célra sütik felhasználására kerülhet sor, amelyek használatához előzetesen megszerezzük az Ön beleegyezését (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja). A sütik lehetővé teszik az Ön böngészőjének újbóli felismerését. Az gyűjtött adatokat nem használjuk weboldalunk látogatóinak személyes azonosítására az érintett beleegyezése nélkül, és nem egyesítjük az álnév viselőjére vonatkozó személyes adatokkal. Az etracker-rel létrehozott adatokat kizárólag Németországban dolgozzuk fel és tároljuk. E vonatkozásban az etrackert független tesztelésnek és tanúsításnak vetették alá, és elnyerte az „ePrivacyseal“ adatvédelmi minőségi tanúsítványt. További információk az etracker adatvédelmi rendelkezéseiben találhatók: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore követés

Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja) ez a weboldal a Sitecore webelemző szolgáltatást használja az oldal ügyfélbarát jellegének folyamatos javításához. A Sitecore általi adatfeldolgozásról és a vonatkozó adatvédelmi előírásokról a következő webhelyen olvashat tájékoztatást: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. A használt sütikkel kapcsolatos további információ a http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Antanas Marcellionis „amCharts” szolgáltatásából származó térképeket integrálunk a szolgáltatásunkban, hogy megmutassuk cégünk elhelyezkedését a weboldalunkon (https://www.amcharts.com). Ez technikailag szükséges, és ezért a megfelelő adatfeldolgozást általában a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontjára alapozzuk. A felhasználói adatokat az amCharts kizárólag a térképfunkciók megjelenítésére és a kiválasztott beállítások ideiglenes tárolására használja. Ezek az adatok magukban foglalhatják a felhasználók IP-címeit és tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, amelyeknek gyűjtésére viszont nem kerülhet sor a felhasználók beleegyezése nélkül (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja). Az adatok feldolgozására az USA-ban kerül sor. Ezekre az esetekre megfelelő EU-konform védelmi szabályokban állapodtunk meg az adatfeldolgozóval. A további információk az amCharts adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

A weboldalunkon a WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart Leadlab szolgáltatását használjuk. A Leadlab anonimizált formában dolgozza fel az adatokat weboldalunk elemzése és folyamatos optimalizálása érdekében. Amennyiben erre a célra sütik felhasználására kerül sor, ez csak előzetes beleegyezéssel történhet (GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontja); mindazonáltal a Leadlab alapvetően sütik nélkül és személyes adatok nélkül működik, mivel csak jogi személyekre vonatkozó adatokat generál, természetes személyekre vonatkozókat nem. A Leadlab különösen az úgynevezett pixelcímkéket használja („követési pixel technológia”). A pixelcímkék kicsi, JavaScript elemek, amelyeket egy weboldal tartalmaz. A továbbított adatok gyűjtésével és elemzésével megjeleníthetjük a látogatók viselkedését a weboldalunkon. A megjelenítés különösen a különféle érdeklődési területekre vonatkozik a megfelelő weboldalak felhasználása és a látogatók földrajzi származása alapján.

k) UCommerce

Együttműködünk a következő webshop szolgáltatóval: Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR no. 32267149. Ha Ön a webshopban rendel, a személyes adatok feldolgozása üzleti célból és szerződéskötés céljából szükséges. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az adatok gyűjtése, tárolása és szükség esetén továbbítása a szerződéses szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben történik. A kötelező információkat külön jelöljük a webáruházban, ezek nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. A tárolás időtartama a kereskedelmi és adójogi követelményektől függ, és akár tíz év is lehet.
Az UCommerce által végzett adatfeldolgozással és adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos információk a következő címen találhatók: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Együttműködünk az Adyen N.V. fizetési szolgáltatóval. A fizetés feldolgozása (pl. hitelkártyával, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) az Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin útján történik, amelynek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően továbbítjuk a megrendelési folyamat során megadott adatait, valamint a megrendeléssel kapcsolatos információkat. Az Ön adatainak továbbítása az Adyen fizetési szolgáltatóval történő fizetési feldolgozás céljából történik, és csak a szükséges mértékben. Az Adyen által végzett adatfeldolgozással és adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos információk a következő címen találhatók: www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting und Content Delivery Networks (Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok, CDN)

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatóknál hosztoljuk:

i. Hetzner

A szolgáltató a Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (a továbbiakban: Hetzner)..

A részletekért lásd a Hetzner adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

A Hetzner alkalmazására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. Jogos érdekünk fűződik a weboldalunk lehető legmegbízhatóbb megjelenítéséhez. Amennyiben megfelelő hozzájárulás kérésére került sor, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz: Telekommunikációs Telemédia Adatvédelmi Törvény) 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Megbízás feldolgozása

Szerződést kötöttünk a megbízás feldolgozására (AVV) a fent említett szolgáltatás igénybevétele céljából. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő, és amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nek megfelelően dolgozzák fel.

ii. Amazon CloudFront CDN

Az Amazon CloudFront CDN tartalomszolgáltató hálózatát használjuk. A szolgáltató az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (a továbbiakban „Amazon”).

Az Amazon CloudFront CDN egy világszerte elterjedt tartalomszolgáltató hálózat (content delivery network). Ezzel technikailag a böngészője és a weboldalunk közötti információátvitel a tartalomszolgáltató hálózaton keresztül történik. Ezáltal növelni tudjuk weboldalunk világszintű elérhetőségét és teljesítményét.

Az Amazon CloudFront CDN használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunk minél hibamentesebb és biztonságosabb legyen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Az Amazon CloudFront CDN-re vonatkozó további információk itt találhatók: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Megbízás feldolgozása

Szerződést kötöttünk a megbízás feldolgozására (AVV) a fent említett szolgáltatás igénybevétele céljából. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő, és amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nek megfelelően dolgozzák fel.

iii. Amazon Web Services (AWS)

A szolgáltató az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg (a továbbiakban: AWS).

Ha meglátogatja a weboldalunkat, személyes adatainak feldolgozása az AWS szerverein történik. Ezenkívül személyes adatok továbbíthatók az AWS anyavállalata számára az Egyesült Államokba. Az USA-ba történő adattovábbítás az EU általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

A további információk az AWS adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Az AWS alkalmazására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. Jogos érdekünk fűződik a weboldalunk lehető legmegbízhatóbb megjelenítéséhez. Amennyiben megfelelő hozzájárulás kérésére került sor, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz: Telekommunikációs Telemédia Adatvédelmi Törvény) 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Megbízás feldolgozása

Szerződést kötöttünk a megbízás feldolgozására (AVV) a fent említett szolgáltatás igénybevétele céljából. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő, és amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nek megfelelően dolgozzák fel.

n) Userlike bővített adatvédelmi móddal

A felhasználói megkeresések feldolgozásához a támogatási csatornáinkon vagy az élő chat rendszereken keresztül a Userlike (a továbbiakban: „Userlike”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Userlike UG (korlátozott felelősségű), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Köln.

Az Ön által nekünk küldött üzenetek tárolhatók a Userlike ticket rendszerben, vagy az élő chatben munkatársaink válaszolhatnak rájuk. Ha Ön a Userlike segítségével kommunikál velünk, mi és a Userlike többek között tároljuk az Ön nevét és e-mail címét, amennyiben megadta, valamint a chat-előzményeit. Ezek az adatok egy profilban kerülnek összefoglalásra.

A számunkra küldött üzenetek mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük az Ön kérésének feldolgozását). A kötelező jogszabályi rendelkezések – különösen a jogszabályban előírt megőrzési időszakok – változatlanul érvényben maradnak.

Az Userlike alkalmazására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön megkereséseit a lehető leggyorsabban, legmegbízhatóbban és leghatékonyabban dolgozzuk fel. Amennyiben megfelelő hozzájárulás kérésére került sor, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz: Telekommunikációs Telemédia Adatvédelmi Törvény) 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk a Userlike adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.userlike.com/de/data-privacy és https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Megbízás feldolgozása

Szerződést kötöttünk a megbízás feldolgozására (AVV) a fent említett szolgáltatás igénybevétele céljából. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő, és amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nek megfelelően dolgozzák fel.

 

10. Közösségi médiában való megjelenésünk / adatfeldolgozás a közösségi hálózatok által

Az alábbiakban felsorolt közösségi hálózatokon nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn.

Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook, a Xing stb. képesek lehetnek az Ön felhasználói magatartásának elemzésére, amikor Ön meglátogatja a weboldalukat vagy egy olyan weboldalt, amely integrált közösségi médiatartalmat tartalmaz (pl. Like gombok vagy reklámbannerek). A közösségi média profiljaink meglátogatása számos, az adatvédelem szempontjából releváns feldolgozási műveletet indít el.

Pontosabban: Ha Ön be van jelentkezve a közösségi média fiókjába, és meglátogatja a közösségi média felületünket, a közösségi média portál üzemeltetője rendszeresen hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Személyes adatai azonban akkor is rögzítésre kerülhetnek, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi portálon. Ez az adatgyűjtés többek között az Ön végberendezésén tárolt cookie-k vagy az Ön IP-címének rögzítése révén történik.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit és érdeklődési körét tárolják. Ily módon az adott közösségi médiamegjelenésen belül és kívül is megjeleníthetünk Önnek érdeklődésalapú hirdetéseket. Ha Ön rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózatnál, az érdeklődésalapú hirdetések megjelenhetnek minden olyan eszközön, amelyen Ön bejelentkezett vagy bejelentkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiaportálokon nem tudjuk átfogóan nyomon követni a feldolgozási eljárásokat. A szolgáltatótól függően további feldolgozási műveleteket végezhetnek a közösségi médiaportálok üzemeltetői. A részletekért olvassa el az adott közösségi portálok felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

a) Jogalap

Közösségi médiafelületeink célja, hogy a lehető legszélesebb körű jelenlétet biztosítsuk az interneten. Ez jogos érdeket képvisel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon nyugodhatnak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek meg kell jelölniük (pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás).

b) Felelős és a jogok érvényesítése

Ha Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat (pl. Facebook), akkor a közösségi médiaplatform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek a látogatás során indított adatfeldolgozási műveletekért. Jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz) elvileg mind velünk, mind az adott közösségi portál üzemeltetőjével szemben (pl. a Facebookkal szemben) érvényesítheti.
Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiaportálok üzemeltetőivel való közös felelősségünk ellenére nincs teljes befolyásunk a közösségi médiaportálok adatfeldolgozási műveleteire. Lehetőségeinket nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikája határozza meg.

c) Tárolási idő

Az általunk közvetlenül a közösségi médián keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint a tárolás célja megszűnik, Ön kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. A tárolt cookie-k mindaddig a végberendezésen maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - változatlanok maradnak.
Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért tájékozódjon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőinél (pl. az adatvédelmi szabályzatukban, lásd alább).

d) Konkrét közösségi hálózatok

i. Facebook

Rendelkezünk egy profillal a Facebookon. A szolgáltató a Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

A Facebookkal megállapodást kötöttünk az adatfeldolgozás során fennálló közös felelősségről (Adatkezelői kiegészítés). Ez a megállapodás meghatározza azokat az adatfeldolgozási műveleteket, amelyekért mi vagy a Facebook felelős, amikor Ön meglátogatja a Facebook rajongói oldalunkat. Ezt a megállapodást a következő linken tekintheti meg: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
A felhasználói fiókjában önállóan módosíthatja a hirdetési beállításokat. Ehhez kattintson az alábbi linkre és jelentkezzen be: www.facebook.com/settings. A részletekért lásd a Facebook adatvédelmi szabályzatát: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Rendelkezünk egy profillal az Instagramon. A szolgáltató az Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletekért lásd az Instagram adatvédelmi szabályzatát: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Rendelkezünk egy profillal a XING-en. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletekért lásd a XING adatvédelmi szabályzatát: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Rendelkezünk egy profillal a LinkedIn-en. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn szabványos szerződési feltételeket (vagy EU-mintafeltételeket) használ a személyes adatoknak az EU-ból történő továbbítására. A LinkedIn hirdetési cookie-kat használ. Ha szeretné letiltani a LinkedIn hirdetési cookie-kat, használja a következő linket: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi irányelveit: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Ez a weboldal a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország retargeting és konverziós eszközét használja, amelynek segítségével a „LinkedIn” platformon személyre szabott hirdetések jeleníthetők meg a weboldal látogatóinak.
Ebből a célból a weboldalunk meglátogatásakor az Ön végberendezésének böngészőjében egy cookie, azaz egy kis szöveges fájl kerül beállításra, amely 120 nap elteltével érvényét veszti. Ha a felhasználó meglátogatja e weboldal bizonyos oldalait, és ugyanakkor be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, összeköttetés jön létre a LinkedIn szervereivel, amelyen keresztül a platformon érdeklődésalapú reklámok jeleníthetők meg. Egyidejűleg a cookie lehetővé teszi a reklámok LinkedIn-en való teljesítményéről szóló anonim jelentések készítését, valamint a weboldal interakciójára vonatkozó információkat, amelyeket a LinkedIn és mi magunk kapunk meg. A reklámok megjelenítésére és a statisztikai jelentések létrehozására nem kerül sor, ha a felhasználó a weboldal látogatásakor nincs bejelentkezve a LinkedIn-fiókjába. A cookie segítségével nyert információk soha nem teszik lehetővé a mindenkori felhasználó személyes azonosítását. Az összes fent leírt feldolgozás, különösen a cookie-k beállítása a felhasznált végberendezésen lévő információk kiolvasása céljából, csak akkor kerül végrehajtásra, ha Ön ehhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését jövőbeli hatállyal, ha a weboldalon található „Cookie Consent Tool” (cookie hozzájárulási eszköz) segítségével deaktiválja ezt a szolgáltatást.
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi irányelveit: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Weboldalunkon a „LinkedIn Marketing Solutions” (LinkedIn Marketing Szolgáltatások) nevű szolgáltatást használjuk, amelyet a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: „LinkedIn”) nyújt. Ez lehetővé teszi a weboldalunk látogatói számára, hogy a LinkedIn közösségi hálózaton tanúsított felhasználói magatartásuk alapján további saját tartalmakra tereljék a figyelmüket, amelyek valószínűleg érdeklik az adott felhasználót. E tartalmak megjelenítésére a korábbi felhasználói viselkedés cookie-alapú analízise alapján kerül sor, de személyes adatok nem kerülnek tárolásra. Ehhez az érdeklődés-alapú tartalommeghatározáshoz cookie-k, azaz kis szövegfájlok tárolódnak az Ön számítógépén vagy mobil végberendezésén, hogy álnevesített adatokat gyűjtsenek az Ön böngészési viselkedéséről, és így a tartalmat egyedileg a tárolt információkhoz igazítsák.
Az információ a felhasználó személyéhez rendelhető a LinkedIn által a felhasználóról tárolt további információk segítségével, pl. a „LinkedIn” közösségi hálózaton lévő fiók birtoklása miatt. A LinkedIn egy algoritmus segítségével elemzi a böngészési viselkedést, majd ezután célzott termékajánlásokat jeleníthet meg személyre szabott reklámbannerek formájában a felhasználó LinkedIn-fiókjában. A LinkedIn a cookie-kon keresztül rögzített információkat további olyan információkkal is kombinálhatja, amelyeket a LinkedIn más weboldalakon és/vagy a „LinkedIn” közösségi hálózat használatával kapcsolatban rögzített, és így álnevesített használati profilokat hozhat létre. Semmilyen körülmények között sem használhatók azonban az összegyűjtött információk a weboldal látogatóinak személyes azonosítására.
Az összes fent leírt feldolgozás, különösen a cookie-k beállítása a felhasznált végberendezésen lévő információk kiolvasása céljából, csak akkor kerül végrehajtásra, ha Ön ehhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését jövőbeli hatállyal, ha a weboldalon található „Cookie Consent Tool” (cookie hozzájárulási eszköz) segítségével deaktiválja ezt a szolgáltatást.
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi irányelveit: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics és LinkedIn Ads

Weboldalunkon a LinkedIn Corporation konverziókövető (Conversion Tracking) technológiáját és retargeting funkcióját használjuk. E technológia segítségével ezen weboldal látogatói számára személyre szabott hirdetések jelenhetnek meg a LinkedIn-en. Továbbá lehetőség nyílik anonim jelentések készítésére a reklámok teljesítményéről, valamint a weboldal interakcióira vonatkozó információkról. Ebből a célból a LinkedIn Insight tag be van ágyazva ebbe a weboldalba, ezáltal kapcsolat jön létre a LinkedIn szerverével, amennyiben Ön meglátogatja ezt a weboldalt, és ugyanakkor be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába. A LinkedIn adatvédelmi irányelveiben a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon további információk találhatók az adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön adatvédelmi lehetőségeiről és jogairól. Ha Ön be van jelentkezve a LinkedIn-be, az adatgyűjtést bármikor deaktiválhatja az alábbi linken: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Személyes adatok felhasználása és továbbadása harmadik felek részére

Személyes adatait akkor adjuk tovább a Blickle Csoport és/vagy értékesítő vállalatai részére, ha Ön ehhez beleegyezését adta, vagy ha szükséges a kívánt szolgáltatások vagy információk biztosításához. Ha a Blickle Csoport egyik vállalata vagy egy értékesítő vállalat új célra szeretné felhasználni az Ön személyes adatait, erről Ön előzetesen tájékoztatást kap.

Weboldalunk egyes funkcióit harmadik felekkel együttműködve bocsátjuk rendelkezésre, ami szükségessé teszi, hogy személyes adatait továbbadjuk ezeknek a szolgáltatóknak. Az erre vonatkozó példák között szerepel többek között a csomagszállítás, a levelek vagy e-mailek küldése, adatbázisaink elemzése, informatikai szolgáltatások, hirdetési intézkedések, fizetések lebonyolítása, valamint az ügyfélszolgálat. E szolgáltatóknak hozzáférése van a feladataik teljesítéséhez szükséges személyes információkhoz. Ezek azonban nem használhatók fel más célokra. Ezenkívül kötelesek arra, hogy ezeket az információkat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal és a GDPR rendeletével összhangban kezeljék. Amennyiben ezek az alvállalkozók megbízott feldolgozók a GDPR 28. cikke értelmében, megfelelő szerződéseket kötöttünk velük; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha közös felelősségről van szó. Ezeket a harmadik feleket körültekintően választottuk ki és megfelelő intézkedéseket foganatosítottunk az Ön személyes adatainak kellő védelme érdekében, amennyiben azok továbbításra kerülnek.

Ha Ön minket szolgáltatások nyújtásával bíz meg, személyes adatait csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk fel (pl. információkérések vagy prospektusrendelések feldolgozására). Ez különösen az Ön adatainak továbbadására vonatkozik fuvarozási vállalatok, hitelintézetek, vagy más, a szolgáltatás nyújtásához vagy a szerződés teljesítéséhez alkalmazott szolgáltatások céljára.

Ezen eljárás alól az alábbi kivételek vannak: Tájékoztatást adunk az ügyfélfiókokról és az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatokról, ha erre törvényileg kötelesek vagyunk vagy kivételes esetekben, ha az ilyen továbbadás szükséges, hogy saját és/vagy vevőink vagy harmadik felek központi jogait megvédjük, mint például hálózati infrastruktúránk elleni támadások esetén. Ez pl. magában foglalhatja az adatcserét olyan vállalatokkal, amelyek a visszaélések és hitelkártya-csalások minimalizálására és/vagy az informatikai biztonságra szakosodtak. Kifejezetten világossá tesszük, hogy ebben az összefüggésben nem kerül sor adatok olyan továbbítására e vállalkozások részére gazdasági felhasználás céljából, amely ellentmondásban van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal.

Ezen túlmenő továbbadásra, különösen az Ön személyes adatainak harmadik fél részére történő értékesítésére nem kerül sor.

 

12. Személyes adatok továbbítása harmadik országba

Alapjában vége az adatok feldolgozása csak elismert adatvédelmi szintű harmadik országokban történik, vagy az adatfeldolgozásra különleges garanciák vonatkoznak, mint például szerződéses kötelezettség az EU Bizottság úgynevezett általános adatvédelmi kikötései révén. A böngésző beállításaitól függően pl. IP-címek és/vagy úgynevezett „hivatkozási linkek (Referral Links)” vagy online azonosítók továbbadására kerülhet sor. Ezen adatok nem általunk kezdeményezett kombinációja révén nem zárható ki, hogy személyes adatok keletkezhetnek, és ezek az GDPR hatályán kívül kerülhetnek feldolgozásra.

 

13. Titoktartás

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok bizalmasak lehetnek. A személyes adatokat nem adjuk el, nem adjuk bérbe, nem terjesztjük, és más módon sem tesszük hozzáférhetővé kereskedelmi módon, kivéve azt az esetet, hogy az adatvédelmi tudnivalókban felsorolt célokból adatokat továbbíthatunk szolgáltatóink részére. Garantáljuk az Ön adatainak bizalmasságát és adatvédelmi tudnivalóinkkal, valamint az összes érvényes jogi előírással összhangban védelmezzük azokat.

 

14. Információbiztonság

Az ismeretek jelenlegi állása alapján megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az Ön rendelkezésünkre bocsátott adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. Ezért az adatainak tárolására biztonságos működési környezetben kerül sor, ami a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Biztonsági intézkedéseinket rendszeres időközönként felülvizsgáljuk, és a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.
Ha e-mailben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a titkosítatlan e-mailek esetén nem garantált az átadott információk bizalmas kezelése. A titkosítatlan e-mailek tartalma harmadik felek számára megtekinthető. Ezért azt ajánljuk, hogy a bizalmas információkat vagy titkosítva a weboldalon szereplő kapcsolattartási űrlapon vagy postai úton küldjék el számunkra.
Az Ön e-mail címét csak az Önnel folytatott levelezésre használjuk. Más jellegű felhasználásra vagy harmadik fél számára történő továbbadásra nem kerül sor.

 

15. Az Ön adatainak védelme a TLS ill. SSL révén

A biztonságos internetes adatátvitelhez a Transport Layer Security (TLS, átviteli rétegbiztonság) hibrid titkosítási protokollt használjuk, amely korábban Secure Sockets Layer Software (SSL) néven volt ismert. Ez a szoftver titkosítja az Ön által átadott információkat. Az adatvédelem szempontjából releváns összes információ titkosított formában kerül tárolásra egy védett adatbázisban.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat állapota és módosítása

A jelenlegi állapot 2021. február 12. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jövőben bármikor megváltoztassuk, az érvényes adatvédelmi előírások betartásával. A módosításokat ezen a helyen tesszük közzé.

Fontos információ CAD felhasználók

Újraindítottuk weboldalunkat!
Ha korábban regisztrált a CAD-fájlok letöltésére,
jelszót kell megadnia, hogy hozzáférhessen ezekhez a fájlokhoz az új weboldalon.

Jelszó hozzárendeléshez
×