Termékinformáció

a termékszavatossági törvény szerint

A gyártónak a termékeiért vállalandó felelősségének és kötelezettségeinek megítélésekor, különösen a Termékszavatossági törvény (Produkthaftungsgesetz) 4 §-a és a Készülék- és termékbiztonsági törvény (Produktsicherheitsgesetz) 3 § 2. bekezdése szerint az aktuális katalógusunkban, valamint a www.blickle.com weboldalon a Blickle-termékekkel kapcsolatos információkat és tudnivalókat figyelembe kell venni. Ezek figyelmen kívül hagyása mentesíti a gyártót a felelőssége alól.

1.0 Termékinformáció és rendeltetésszerű használat

A fogalommeghatározás értelmében a kerekek és görgők olyan alkatrészek, amelyek általában kicserélhetők és az erre a célra szolgáló eszközökre, bútorokra, szállítórendszerekre vagy ezekhez hasonló termékekre vannak felszerelve, hogy mozgathatók legyenek. Ez a termékinformáció olyan kerekekre és görgőkre, különösen passzívan kormányzott görgőkre vonatkozik (forgóvillás görgők), amelyek nem gépi úton mozgatott járművekhez és készülékekhez (a továbbiakban szerkezetek) készülnek, és amelyeket rendszerint a járási sebességnél (4 km/h) nem gyorsabban és nem tartós üzemben mozgatnak. E termékinformáció értelmében a kerekek és görgők a következő alkalmazási területekre oszthatók:

 • Lakóterület:
  • pl. ülőbútorok, otthoni bútorok
 • Szolgáltatási terület:
  • ált. szolgáltatási terület, pl. bevásárlókocsi, irodabútor
 • Kórházi terület
  • pl. betegágyak
 • Ipari terület:
  • pl. közepes és nagy teherbírású szállítóeszközök

A rendeltetésszerű használathoz különösen a szakszerű felszerelés tartozik:

a) A terméket minden, arra kijelölt helyen szorosan rögzíteni kell a szerkezethez.

b) A szerkezetnek ezeken a helyeken megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie.

c) A termék funkcióját a szerelés nem gátolhatja vagy módosíthatja.

d) A forgóvillás görgőket úgy kell felszerelni, hogy a forgótengelyeik függőlegesen álljanak.

e) A fixvillás görgőket úgy kell felszerelni, hogy a keréktengelyeik egy vonalba essenek.

f) Egy szerkezeten csak azonos beépítési magasságú görgőket szabad használni. Ha fixvillás görgők felszerelésére is sor kerül, csak a gyártó által ajánlott görgők szerelhetők fel.

g) A termoplasztikus poliuretánból (TPE) készült kerekek olajtartalmúak, és érzékeny felületen foltszerű elszíneződést okozhatnak.

Nedves helyiségben, szabadban, a tenger közelében vagy agresszív, korróziót okozó környezetben egyedi kivitelű terméket kell választani.

Hacsak az aktuális katalógusunkban vagy a www.blickle.com weboldalunkon a szabványos termékekhez további hőmérsékleti tartomány nincs meghatározva, akkor ezek 5°C és 30°C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. Az e hőmérsékleti tartományon kívüli használathoz egyedi kivitelű termékeket kell meghatározni. Semmiképpen sem szabad standard terméket ilyen körülmények között névleges terhelés mellett üzemeltetni.

A kerék, a villa, a fékberendezés és a tengelytartozékok funkcionális egységet képeznek. A felelősségvállalás csak az eredeti termékekre vonatkozik.

A görgők kiválasztásakor az összes lehetséges terhelésnek ismertnek kell lennie. Egyéb esetben ezeket megfelelő biztonsági ráhagyással kell megbecsülni (lásd az Kerék és görgő szakmai tanácsadót).

2.0 Helytelen használat

Helytelen használat - azaz a kerekek és görgők nem rendeltetésszerű használata – akkor valósul meg, ha

a) a kerekeket vagy görgőket nagyobb terheléssel használják, mint a katalógusban vagy a weboldalunkon szereplő max. teherbírás.

b) a használat nem megfelelő, nem egyenletes padlón történik.

c) túl magas vagy túl alacsony a környezeti hőmérséklet.

d) egy készüléket rögzített fékkel, erőszakkal mozgatnak, vagy a rögzítőféket menetfékként használják.

e) különösen agresszív anyagoknak lehet kitéve.

f) indokolatlanul nagy ütési és zuhanó terhelésnek van kitéve.

g) idegen test kerülhet a futófelületbe.

h) a kerekeket és görgőket túl nagy sebességgel használják.

i) a gyártóval nem egyeztetett módosításokat végeznek.

j) mechanikai károsodásokra kerül sor külső behatások vagy ütközés miatt.

k) túlzott oldalirányú erők hatnak.

Egyik sorozatba tartozó rögzítőgörgőnk fékmechanizmusa sem szolgál a teherautókon, személygépkocsikon vagy hasonló szállítóeszközökön történő szállítás vagy rakodás biztosítására. Ezen utasítás be nem tartása károsíthatja a rögzítőfunkciót.

3.0 Termékteljesítmény

Amennyiben a termékteljesítmény nincsen konkrétan a katalógusainkban, weboldalunkon, prospektusainkban, teljesítményleírásainkban stb. meghatározva, a kerekeinkre és görgőinkre, illetve alkatrészeikre vonatkozó követelményeket egyeztetni kell velünk. Irányadó az idevonatkozó DIN-, ISO- és EN-szabvány. Az ügyfélspecifikus kivitelek eltérhetnek a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményektől.

A rögzítőfékrendszerekkel rendelkező görgők fékezőerői úgy vannak kialakítva, hogy a kerék- és görgőszabvánnyal ellentétben adott legyen az optimális arány a nagy fékezőerő és egyidejűleg a kis működtetőerő között.

4.0 Termékkarbantartás

Ajánlott éves karbantartás/ellenőrzés:

 1. A zsírzógombbal rendelkező termékeket évente egyszer utána kell zsírozni, amíg kis mennyiségű zsír ki nem préselődik a csapágyakból. Kalcium-komplex szappan (Renolit CX-EP 2 vagy hasonló) alapú általános célú kenőzsírt ajánlunk, amelynek használati hőmérséklete -30°C-tól +140°C-ig terjed. Az ettől eltérő felhasználási körülmények esetén az alkalmazásnak megfelelő kenőanyagot ajánlunk.
 2. Ellenőrizze a csavarkötések szoros illeszkedését.
 3. Kerék, forgókoszorú, rögzítőfék, irányrögzítő és egyéb tartozékok működésének ellenőrzése.
 4. A kerékcsapágy és a forgókoszorú játékának ellenőrzése, ideális esetben a DIN EN 12530 - 12533 szerint. (ISO 22881 - ISO 22884)
 5. Légtömlős kerekek légnyomásának ellenőrzése a katalógusunkban vagy a weboldalunkon szereplő információk alapján.
 6. Kopás vizsgálata tömörgumi abroncsok és futófelületek esetén. Irányérték: max. kopás < fél futófelület-vastagság.

A szabványtól nagymértékben eltérő felhasználási körülmények esetén ajánljuk a fenti intézkedések gyakoribb elvégzését.

Csak olyan tisztítószerek használhatók, amelyek nem tartalmaznak korrozív és káros komponenseket.

A görgőket, ill. azok alkatrészeit azonnal ki kell cserélni, amint működési zavarok jelentkeznek.

5.0 Termékmegfelelőség

A termékbiztonsági és piaci forgalomba hozási követelményekre vonatkozó irányelvekkel és szabványokkal (pl. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) kapcsolatos aktuális információk a www.blickle.com weboldalon találhatók.

6.0 Információk és tájékoztatási kötelezettségek

Az információs és tájékoztatási kötelezettségek, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti karbantartási munkák teljesítéséhez a következők állnak rendelkezésre:

 • a kereskedők részére:
  Termék- és felhasználói információkat tartalmazó katalógusok, valamint a weboldalunk
 • a feldolgozást végzők részére:
  Termék- és felhasználói információkat tartalmazó katalógusok, valamint a weboldalunk
 • a felhasználó részére:
  Termék- és felhasználói információk

További információkért látogasson el a honlapunkra: www.blickle.com.

A kerekek és görgők helyes működése érdekében

 • a kereskedőknek be kell tartaniuk ezt a termékinformációt (1.0 - 5.0 pont) és a felhasználói információkat, és szükség esetén el kell kérni a gyártótól és át kell adni a feldolgozást végző fél részére.
 • a feldolgozást végző feleknek be kell tartaniuk ezt a termékinformációt (1.0 - 5.0 pont) és a felhasználói információkat, és szükség esetén el kell kérni a gyártótól és át kell adni a felhasználó részére.

Az illusztrációk, rajzok és méretek változtatásának jogát fenntartjuk, ezek tehát nem kötelező érvényűek. A műszaki fejlődés érdekében a konstrukciós módosítások jogát fenntartjuk.